Ingrid Eggen Restricted Flora #2 Analogt foto, analog c-print (2014) 50x60 cm

Ingrid Eggen Restricted Flora #2 Analogt foto, analog c-print (2014) 50x60 cm

Regular price 11.000,00 kr Sale

RestrictedFlora #2 (Antall 6 + 1) - Tilgjengelig for salg 2

Analogt foto, analog c-print (2014) 50x60 cm

4 uker leveringstid

Ingrid Eggen jobber i hovedsak med analogt fotografi. Gjennomgående er en konseptuell holdning til kroppen, i både abstrakt og konkret forstand. Hun undersøker kroppens funksjoner og dysfunksjoner i forhold til kommunikasjon, representasjon, kontroll og bevissthet. Studier av bevegelse og handlinger der kroppens naturlige anatomi, nonverbale språk og bruk av gester forskyves, oppløses og fordreies er et hovedanliggende i hennes arbeid.

Ingrid Eggen mainly works with analog photography. 
She undertakes performative explorations of intimate studies of movement, gestures and actions in the human body, its surroundings of objects and in nature. In ongoing projects focusing on involuntary acts, specifically those driven by affect, she examines our use of symbols with nonverbal communication as strategy and abstraction as method.

Ingrid Eggen (f. 1979) Educated with a BA from the National Academy of Oslo, NO, Konstfack, SV and Academin Valand, SV. Recent and upcoming exhibitions include Akershus Kunstsenter, Galleri Galleberg, Galleri 1857 Oslo, Melk gallery, Landskrona Fotofestival and gallery Tenthaus.

Ring eller mail oss gjerne ang innramming.